Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

linux:xfce:tablet

Konfigutácia tabletu pre XFCE4

Mám tablet Trust TB-6300, po pripojení do môjho počítača s operačným sustémom Linux Mint 17, bol za pár sekúnd funkčný bez inštalácie akýchkoľvek ovládačov. Nainštaloval som si program Mypaint a odtestoval tlak pera a všetko fungovalo.

Jediné čo mi prekážalo bolo rozdiel v pomere strán monitora(16:9) a tabletu(4:3). Nainštaloval som si teda balíček xinput-calibrator pre kalibráciu tabletov a toutchsreen zobrazovacieho systému X11:

sudo apt-get install xinput-calibrator

Skúšal som kalibrovať tablet najprv pomocou užívateľského rozhrania programu xinput-calibrator, ale nepodarilo sa mi to, potom som to skúsil aj cez príkazový riadok:

sudo xinput_calibrator --precalib 0 1000 0 1000

pravdepodobne som niekde robil chybu a tiež sa mi to nepodarilo.

Jediný úspešný spôsob bol kalibračné hodnoty ručne vypočítať a vložiť do súboru /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf:

Section "InputClass"
    Identifier "evdev tablet catchall"
    MatchIsTablet "on"
    MatchDevicePath "/dev/input/event*"
    Driver "evdev"
    Option "Calibration" "0 32768 3496 29272"
EndSection

Kalibračné nastavenia sú na riadku Option „Calibration“ „0 32768 3496 29272“ kde hodnoty sú vo formáte x_min x_max y_min y_max. Maxinálne hodnoty, ktoré nadobúdajú súradnice x a y, sú 2^15=32768. Nie je to veľmi praktické keďže tablet má aktívnu plochu v pomere strán 4:3 a nie 1:1, ale je to tak a treba s tým rátať. Pomocou uvedených predpokladov a rozmerou tabletu som jednoducho vypočítal požadované hodnoty.

linux/xfce/tablet.txt · Posledná úprava: 2014/10/04 22:11 od ma3x