Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

linux:vlcsubtitle

Oprava kódovania titulkov

  • V nastavenia VLC Preferences→Subtitles/OSD nastaviť Default encoding na Universal(UTF-8).
  • Pomocou nasledovného skritpu zmeniť kódovanie.
iconv -f Windows-1250 -t utf-8 "povodne_titulky." > "konvertovane_titulky.sub"
linux/vlcsubtitle.txt · Posledná úprava: 2016/02/07 20:29 od ma3x