Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

dev:cpp:mingw

MinGW kompilátor

Inštalácia do IDE NetBeans

  1. Stiahnuť a nainštalovať MinGW: http://www.mingw.org/,
  2. do užívateľských premenných prostredia pridať „Path“ a do nej cesty k MinGW: „C:\MinGW\bin;C:\MinGW\msys\1.0\bin“,
  3. v NetBeanse v nastaveniach pridať nový kompilátor pre C/C++ a zvoliť základnú cestu k MinGW: „C:\MinGW\bin“,
  4. NetBeans si automaticky nájde požadované aplikácie a je to!
dev/cpp/mingw.txt · Posledná úprava: 2014/05/10 11:03 od ma3x