Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Bočný panel

dev:atmel:extreme-burner

Doplnenie procesorov do eXtreme Burner

V súbore

C:\Program Files\eXtreme Burner – AVR\Data\chips.xml

skopírujeme konfiguráciu nejakého procesora napr ATmega88PA

<CHIP>
    <NAME>ATmega88PA (P)</NAME>
    <FLASH>8192</FLASH>
    <EEPROM>512</EEPROM>
    <SIG>0x000F931E</SIG>
    <PAGE>64</PAGE>
    <LFUSE layout="2">YES</LFUSE>
    <HFUSE layout="3">YES</HFUSE>
    <EFUSE layout="2">YES</EFUSE>
    <LOCK>YES</LOCK>
    <CALIB>YES</CALIB>
    <PLACEMENT>.\Images\Placements\ZIF_DIP_40.bmp</PLACEMENT>
</CHIP>

a pridáme na miesto aby sa dodržalo abecedné poradie mien procesorov. Podľa datasheetu novo pridávaného procesora upravíme hodnoty „FLASH“, „EEPROM“, „PAGE“. Obrázok „PLACEMENT“ nieje je programovanie potrebný.

Hodnotu „SID“ nájdeme v tabuľke nižšie.

Procesor SID
ATmega1280 0x0003971e
ATmega1281 0x0004971e
ATmega1284P 0x0005971e
ATmega1284 0x0006971e
ATmega128A 0x0002971e
ATmega128RFA1 0x0001a71e
ATmega128 0x0002971e
ATmega162 0x0004941e
ATmega164A 0x000f941e
ATmega164PA 0x000a941e
ATmega164P 0x000a941e
ATmega165A 0x0010941e
ATmega165PA 0x0007941e
ATmega165P 0x0007941e
ATmega168A 0x0006941e
ATmega168PA 0x000b941e
ATmega168P 0x000b941e
ATmega168 0x0006941e
ATmega169A 0x0011941e
ATmega169PA 0x0005941e
ATmega169P 0x0005941e
ATmega16A 0x0003941e
ATmega16HVB 0x000d941e
ATmega16M1 0x0084941e
ATmega16U2 0x0089941e
ATmega16U4 0x0088941e
ATmega16 0x0003941e
ATmega2560 0x0001981e
ATmega2561 0x0002981e
ATmega324A 0x0015951e
ATmega324PA 0x0011951e
ATmega324P 0x0008951e
ATmega3250A 0x0006951e
ATmega3250PA 0x000e951e
ATmega3250P 0x000e951e
ATmega3250 0x0006951e
ATmega325A 0x0005951e
ATmega325PA 0x000d951e
ATmega325P 0x000d951e
ATmega325 0x0005951e
ATmega328P 0x000f951e
ATmega328 0x0014951e
ATmega3290A 0x0004951e
ATmega3290PA 0x000c951e
ATmega3290P 0x000c951e
ATmega3290 0x0004951e
ATmega329A 0x0003951e
ATmega329PA 0x000b951e
ATmega329P 0x000b951e
ATmega329 0x0003951e
ATmega32A 0x0002951e
ATmega32C1 0x0086951e
ATmega32HVB 0x0010951e
ATmega32M1 0x0084951e
ATmega32U2 0x008a951e
ATmega32U4 0x0087951e
ATmega32 0x0002951e
ATmega48A 0x0005921e
ATmega48PA 0x000a921e
ATmega48P 0x000a921e
ATmega48 0x0005921e
ATmega640 0x0008961e
ATmega644A 0x0009961e
ATmega644PA 0x000a961e
ATmega644P 0x000a961e
ATmega644 0x0009961e
ATmega6450A 0x0006961e
ATmega6450P 0x000e961e
ATmega6450 0x0006961e
ATmega645A 0x0005961e
ATmega645P 0x000D961e
ATmega645 0x0005961e
ATmega6490A 0x0004961e
ATmega6490P 0x000C961e
ATmega6490 0x0004961e
ATmega649A 0x0003961e
ATmega649P 0x000b961e
ATmega649 0x0003961e
ATmega64A 0x0002961e
ATmega64C1 0x0086961e
ATmega64M1 0x0084961e
ATmega64 0x0002961e
ATmega8515 0x0006931e
ATmega8535 0x0008931e
ATmega88A 0x000a931e
ATmega88PA 0x000f931e
ATmega88P 0x000f931e
ATmega88 0x000a931e
ATmega8A 0x0007931e
ATmega8U2 0x0089931e
ATmega8 0x0007931e
dev/atmel/extreme-burner.txt · Posledná úprava: 2014/05/12 10:33 od ma3x