• Katedra filozofie a religionistiky

  ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE

O nás

Študovať na škole nemusí byť ani nuda, ani nezáživná drina. Platí to za predpokladu, že ste súčasťou dobrého kolektívu – študentov, ktorí vidia zmysel v tom, čo študujú a učiteľov, ktorí sú presvedčení o hodnote a dôležitosti toho, čo učia. Práve s tým sa stretnete, ak sa zapojíte do dobrodružstva štúdia na našej katedre.

Katedra filozofie a religionistiky, najnovšia katedra Žilinskej univerzity, oslovuje aj Teba prostredníctvom troch študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia:

 1. učiteľstvo v kombinácii matematika - náboženská výchova
 2. učiteľstvo v kombinácii výchova k občianstvu - náboženská výchova
 3. učiteľstvo v kombinácii náboženská výchova - hudobné umenie

V rámci svojho vzdelávania máš možnosť absolvovať letnú stáž v zahraničí (Fínsko, Lotyšsko, Dánsko, Anglicko), letnú stáž v amerických cirkevných zboroch či misijné programy na Slovensku, Ukrajine a v Rusku. Vzdelávanie je ladené v ekumenickom duchu a v aktívnej spolupráci Katedry náboženských štúdií a tradičných kresťanských cirkví.

Štúdium

Štúdium prebieha v dennej aj externej forme, v závislosti od konkrétneho študijného programu. Na trojročné bakalárske štúdium nadväzuje dva roky dlhé magisterské štúdium. Vyučujúci vytvárajú mladý a dynamický kolektív, ktorý sa o študenta zaujíma a berie študentov ako svojich mladších kolegov. Veríme, že každý jeden z vás je výnimočnou osobnosťou s konkrétnym životným príbehom a každý s vás sa môže nielen veľa naučiť, ale svojou životnou skúsenosťou tiež obohatiť životy nás ostatných. TEŠÍME SA NA VÁS!

Absolventi bakalárskeho študijného programu sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako pomocní učitelia. Sú zároveň pripravovaní tak, aby sa mohli kvalifikovane uplatniť aj ako animátori voľného času alebo kultúrni pracovníci. Absolventi magisterského študijného programu získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.

Spoločenstvo

Ahojte budúci študenti našej katedry!

Chcete spoznať aké to je študovať v prostredí, ktoré je otvorené novým veciam, myšlienkam, kde vy ste dôležitou súčasťou týchto myšlienok či nápadov a kde vy samy môžete byť iniciátormi budúcich nápadov a projektov? Na Katedre náboženských štúdií je skutočne veľa možností, ktoré sa vám ponúkajú. Každý zo študentov bez ohľadu na jeho vierovyznanie je v tomto prostredí rešpektovaný a motivovaný k uplatneniu a realizácii svojich nápadov.

Katedra filozofie a religionistiky spolupracuje:


Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite

Univerzitné pastoračné centrum (medzi študentmi známe ako „Paľova búda“) ponúka bohatý program počas celého školského roka a priestor, kde môžeš realizovať svoje nápady. Do aktivít centra sa môžeš zapojiť s vlastným nápadom, alebo sa pridať k už existujúcim projektom a pomôcť s aktivitami v UPC nezávisle od katedry. Napokon si môžeš len tak užívať program, ktorý nájdeš na stránke upc.uniza.sk.

Zapojiť sa môžeš aj do duchovnej formácie s názvom Váška: učenie o Božom kráľovstve, ktorú organizuje kaplán Zdenko Mezovský. Pozri viac na webe a spoznaj atmosféru, ktorá v UPC panuje.

Navyše, Univerzitné pastoračné centrum prevádzkuje aj kaviareň a vrátnicu, kde je možnosť brigády a malého zárobku v kolektíve priateľov. Neváhaj sa pridaj sa k nám!


Vysokoškolská mládež ECAV

Chceš zistiť aký je vysokoškolský život kresťanov? Trápia ťa nezodpovedané otázky? Hľadáš priateľov? Vysokoškolská mládež ECAV je spoločenstvo so super ľuďmi v tvojom veku, s ktorými zažiješ veľa srandy, dobrých rozhovorov a chutného jedla. Stretávame sa každý utorok o 18:00 počas zimného aj letného semestra, aby sme spolu trávili čas, spoznávali svoju vieru a budovali vzácne priateľstvá.

Vysokoškolská mládež pre teba pripravuje bohatý program plný chvál, skvelých hostí, modlitieb a biblických zamyslení. Určite to však nezostáva iba pri tom. Program pokračuje aj „po programe“

Pozvaný si aj k realizácii vlastných nápadov a kreatívnych myšlienok. Ak potrebuješ len načerpať, oddýchnuť si a užívať si program, si vítaný rovnako! Ak sa chceš dozvedieť viac, navštív webovú stránku www.ecavza.sk/vysokoskolska-mladez/.

V rámci vysokoškolskej mládeže určite nebude chýbať ani víkendovka na ktorú sa môžeš tešiť spolu s nami. O dobrej atmosfére a priateľstvách svedčí krátke video:

Neváhaj a príď! Tešíme sa na teba!

Veríme, že ponuka mimoškolského života, zameraného na priateľstvá a spoločne trávený čas v spoločenstve ťa osloví. Slobodne si vyber, kde chceš realizovať svoje nápady, alebo si len tak užívať vysokoškolský život. Dôležité je, aby si tomu dal šancu, prišiel a vyskúšal život vysokoškoláka mimo vysokej školy ;) Neváhaj a príď, určite neobanuješ.

 • avatar

  Malcolm Rifkind

  ~škótsky politik

  Každá škola potrebuje debatujúcu spoločnosť oveľa viac než potrebuje počítač. Pre slobodnú spoločnosť je to podstatné.

 • avatar

  Albert Einstein

  ~Nemecko-americký fyzik, nositeľ Nobelovej ceny

  Najvyšším umením učiteľa je prebudiť v človeku radosť z jeho kreatívneho prejavu a vzdelávania.

 • avatar

  Gaius Petronius

  ~Rímsky satirický spisovateľ

  Čokoľvek sa učíš, učíš sa pre seba.

 • avatar

  Lucius Seneca

  ~Rímsky filozof, dramatik a štátnik

  Neučíme sa pre školu, ale pre život.

 • avatar

  Talmud: Tóra

  ~Zbierka židovských náboženských a mravných zákonov

  Mnohému som sa naučil od svojich učiteľov, ešte viac od svojich druhov, ale najviac od svojich žiakov.

 • avatar

  Sokrates

  ~Grécky filozof

  Poznanie je neskonale cennejšie než všetky pôžitky sveta.

 • avatar

  Elie Wiesel

  ~Americký spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny za mier

  Poznanie zomiera, ak ho neodovzdáme.

 • avatar

  Marcus Tullius Cicero

  ~Rímsky spisovateľ, štátnik a filozof

  Treba si všímať nielen to, čo kto vraví, ale ja to, čo si kto myslí a prečo si to myslí.

 • avatar

  George Pratt Shultz

  ~Americký minister zahraničných vecí a ekonóm

  Najdôležitejšie informácie – a toto si musia ľudia stále pripomínať – sú tie, ktoré získate na základe bežného pozorovania.

 • avatar

  Joseph Brodsky

  ~Rusko-americký básnik, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru

  Sú horšie zločiny než pálenie kníh. Jeden z nich je nečítať ich.

 • avatar

  Tryon Edwards

  ~Americký teológ

  Tajomstvo dobrej pamäte je pozornosť, a pozornosť závisí od nášho záujmu o vec. Zriedka zabudneme na vec, ktorá našu myseľ hlboko zaujala.

 • avatar

  Thomas Fuller

  ~Anglický fyzik

  Zavretá kniha je len kváder.

 • avatar

  Gabriel Garcia Márquez

  ~Kolumbijský spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru

  Svet musí byť úplne pomýlený keď ľudia cestujú prvou triedou a literatúra ako náklad.

 • avatar

  Henry Thoreau

  ~Americký spisovateľ a filozof

  Koľkokrát sa už stalo, že človek začal v živote novú éru, keď si prečítal knihu.

 • avatar

  Aristoteles

  ~Grécky filozof

  Korenie učenia sú horké, ale jeho plody sú sladké.

 • avatar

  Francis Bacon

  ~Anglický filozof a štátnik

  Štúdium slúži na potešenie, okrasu a schopnosť.

 • avatar

  Biblia

  ~Starý zákon, Kniha Prísloví

  Začiatok múdrosti: Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť.

 • avatar

  Benjamin Franklin

  ~Americký diplomat, filozof a vedec

  Byť ignorantom nie je takou hanbou ako byť neochotný učiť sa.

Kontakt

Kontaktujte nás